i see dead people

posted on 19 Mar 2008 08:43 by doggiestyle in 5starStory, extra-ordinary

 

 

อย่างที่เคยพูดๆไปแล้วว่า อาชีพการโรงแรมทำให้ผมได้พบเห็นผู้คนหลายประเภทมากมาย ซึ่งหลายประเภทในทีนี้ ผมหมายถึง ทั้งคนเป็น อดีตคนเป็น และซากอดีตคนเป็น และที่ผมกำลังเมื่อยนิ้วดีดๆอ้อมโอ่งจะบอกอยู่ก็คือ....

i see dead people

นานมาแล้วครั้งหนึ่งผมเคยทำงานโรงแรมติดชายเดนตรงบริเวณสามเหลี่ยมทองคำ ซึ่งบริเวณนั่นถือได้ว่าเป็นห้างสรรพสินค้าครบวงจรของสิ่งเสพติด เป็นตลาดค้าส่งโอสถอาชาคลั่ง (ยาม้าบ้า) ที่ใหญ่ที่สุดของโลก ซึ่งเรื่องค้ายาแบบนี้กับการยิงตับระเบิดหูดก็เป็นเรื่องที่เข้ากันอย่างกับน้ำตกส้มตำ

<