หวังว่าทุกท่านที่เข้าบล็อกนี้จะมีความคิดความอ่านที่ดีพอที่จะรู้ว่า อันไหนมุข อันไหนอำนะ
โตๆ กันแล้ว...
  

 

 

เป็นกระแสเหลือเกิน กับอีไข้หวัดปีนี้...
เป็นกระแสมาตั้งแต่ว่า...อีไข้หวัดชนิดนี้จะชื่ออะไรดี...
เปลี่ยนชื่อบ่อยพอๆ กับดาราบางคนเปลี่ยนแฟน

นี่ดีนะ...ถ้ากระแสมาช้ากว่านี้หน่อย...
อาจมีการให้โหวตชื่อไข้หวัดชนิดนี้กันไปเลย
เอาเงินไปซื้อวัคซีน

จากชื่อก็เปลี่ยนมาที่หน้ากาก...
เป็นกระแสเหลือเกิ๊นนน...

นี่ดีนะที่ไข้หวัดกับหมีแพนด้าเป็นคนละเรื่อง...ลองคิดดูดิ