ข้อดีของเสื้อแดง

posted on 06 Apr 2010 21:09 by doggiestyle in whatsoeverก่อนอื่นนั้นผมต้องขอโทษในความเขลาเบาปัญญาวาจาถ่อยก่อนครับ...มันไม่ใช่การปิดแยกราชประสงค์ และแน่นอนนี่ไม่มีการเอาอะไรเป็นตัวประกันทั้งนั้นครับ
เพราะว่านี่เป็นการชุนนุมกันอย่างถูกต้องตามหลักกฏหมายของประเทศประชาธิปไตย รัฐบาลนั่นแหละผิดครับ!

ก็ทีแรกบอกว่าจะชุมนุมได้ แล้วมาทีหลังบอกว่าชุมนุมที่แยกราชประสงค์ไม่ได้ แต่ชุนนุมที่สะพานผ่านฟ้าได้ มั่วครับมั่วครับ เพราะถ้าชุมนุมที่สะพานผ่านฟ้าได้ ก็ชุนนุมที่แยกราชประสงค์ได้เซ่

เอาละ ผมแค่จะบอกว่า ขอบคุณพี่ๆ เสื้อแดงทุกคนที่ออกมาชุนุนุมที่แยกราชประสงค์อย่างทุกวันนี้เพราะว่ามันมีคูโนปการหลายอย่างมาก