กราบส์สวัสดีทุกท่าน..
กระผมกราบส์ขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจสั่งซื้อหนังสือทำมือน้อยๆ ของคาบเจ้า
นี่คือรายชื่อคนที่โอนเงิน