กราบส์สวัสดีทุกท่าน..
กระผมกราบส์ขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจสั่งซื้อหนังสือทำมือน้อยๆ ของคาบเจ้า
นี่คือรายชื่อคนที่โอนเงินซื้อ และคาบเจ้าได้รับอีเมลเรียบร้อยแล้ว
(คาบเจ้าเช็คใน Junkbox เรียบร้อยแล้วเช่นกัน) 

แรกเริ่มคาบเจ้าหวังว่าจะได้ขายแค่ 50 - 100 เล่มเท่านั้น
แต่นี่มันเยอะกว่าที่คิดมาก

คาบเจ้าขอบคุณ

กราบส์พระคุณอย่างสูงมากที่สึด

 

คุณภัทริน ไชยานุพงศ์  (1 เล่ม)

คุณชนิกานต์ เจตน์วราพงศ์ (1 เล่ม)

คุณนางสาวญาณิศา ปรักกโมดม (1 เล่ม)

 Ms. Kathareeya P.  (1 book)

คุณอิซซุดีน ระนี (1 เล่ม)  

นางสา