ข้อดีของความเกรียน

posted on 11 Jan 2013 12:20 by doggiestyle
เป็นเรื่องที่ถกเถียงกันมากมายกับการที่มีข่าวว่า จะยกเลิกการไว้ผมทรงเกรียน
เด็กๆ ก็เฮกันเหมือนยุคสมัยเลิกทาสใหม่ๆ

เข้าใจว่า ไม่เคยไว้ผมยาวมา และอยากไว้ผมยาวบ้าง ก็ต้องดีใจกันเป็นธรรมดาเนอะ
บอกตรงๆ ตอนที่เรียนอยู่ แม่งก็เกลียดชิบหายเลยนะ ไอ้ผมเกรียนน่ะ
 
แต่พอโตมา ผ่านช่วงไว้ผมเกรียน แอบไว้ผมยาว ไว้ผมเกือบยาว และไว้ผมยาวมากมาก่อน
แล้วก็พบว่า ผมเกรียนแม่งก็ดีนะ ดีมากด้วย