whatsoever

GettyImage ฟ้องจริง ถึงจริง

posted on 03 Mar 2011 16:17 by doggiestyle in whatsoever
นี่น่าจะจัดว่าเป็นเอนทรีแรกที่ผมคัดบทความของคนอื่นมาใช้โดยไม่ดัดแปลงอะไรเลย
ไปเจอบทความนี้จาก facebook ของน้องเบ๊นซ์แห่งอะบุ๊ค
บทความนี้เขียนโดยคุณ Being72 (ถ้าเขียนชื่อผิดผมขออภัยด้วยนะครับ)
อ่านแล้ว รู้สึกว่าน่าสนใจมาก และคิดว่าเรื่องแบบนี้ สำหรับคนบางคนถือว่าเป็นเรื่องของโชคไม่ดีมากกว่า
เหตุผลที่นำบทความนี้มาลง เพื่อจะบอกว่า เรื่องแบบนี้มันเกิดขึ้นได้จริง
 
ขอบคุณคุณ being72 อีกครั้งที่เอาเรื่องแบบนี้มาเล่าให้พวกเราฟัง
 
อ่านบล